Orientační nabídka


Meziměstí - registr oznámení 


 


Vyhledávání

 
?
 

Kontakt

Město Meziměstí
5. května 1
549 81 Meziměstí
Tel.: 491 582 369
E-mail: podatelna@mezimesti.cz
Podrobný kontakt
 

Poučení

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“). Základní dokumenty podle kterých se postupuje při vedení registru oznámení je zákon a vyhláška č. 578/2006 Sb.,  kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dále jen „vyhláška“).

 

Evidenční orgán

Evidenčním orgánem je tajemník městského úřadu, který:

  • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři,
  • vede protokol o každém nahlédnutí do registru,
  • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti.

 

Informace o podávání oznámení veřejnými funkcionáři

Veřejní funkcionáři, tj. členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a vedoucí zaměstnanci územního samosprávného celku, podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu, podávají evidenčnímu orgánu oznámení dle § 9, 10 a 11 zákona (oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích). Oznámení se podává i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo. Lhůta k podání je do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkon funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován (zvolen) do (další) funkce nebo každoročně do 30. června následujícího kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok. Oznámení se podávají Městskému úřadu Meziměstí (dále jen „městský úřad“) na formuláři, který určuje vyhláška. Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž se za písemnou podobu pokládá též elektronická forma opatřená zaručeným elektronickým podpisem. Tyto dokumenty se vložením do registru stávají veřejnými

Nahlížení do registru je možné po vyplnění a ověření žádosti. Bližší informace a formulář žádosti ke stažení.

 
 

Vstup do registru:

 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Aktualizace obsahu:

6.5.2019

web & design , redakční systém | Přihlásit se