Meziměstí - registr oznámení  

Vyhledávání

?
 
 

 

Pokyny pro žadatele o přístup do registru oznámení

Včetně formuláře žádosti ke stažení
 

 

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru. 

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru  je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy  jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Místo a čas osobního nahlížení je třeba předem dohodnout s evidenčním orgánem - tajemníkem městského úřadu

 • telefon: 491 582 363 
 • mobil: 728 675 746 
 • e-mail: jenkova@mezimesti.cz

  Žádost o nahlédnutí do registru lze  podat:

  • osobně u evidenčního orgánu
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

  Po ověření žádosti  o nahlédnutí do registru podané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám  doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet na těchto stránkách  do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

  Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

 •  

  Kontakt

  Správce registru:

  • Městský úřad Meziměstí, 5.května 1, 549 81 Meziměstí 
  • telefon  491 582 369

  Evidenční orgán:

  Tajemnice městského úřadu Ing. Rita Jenková

   

  Poučení

  Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

  Přestupku se dopustí ten kdo používá  nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

   
  Zodpovídá: Mgr. Eva Mücková
  Vytvořeno / změněno: 12.6.2008 / 12.6.2008
  Evidenční číslo: 100691-51

   

  Zobrazit vyhledávací formulář »


   
   

  Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


  web & design , redakční systém | Přihlásit se